Мариана Кутова


1 min read


Бакалавър по психология, в момента се обучава в магистърска програма "Клинична психология-психоаналитична перспектива" към Нов Български Университет. Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГТ "Бернхард Ахтерберг". Проведен стаж по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране към МБАЛ по неврология и психиатрия "Свети Наум".