Златко Гълъбов


1 min read


Kонсултиране в преодоляването на стреса, оптимизация на комуникацията, coaching, повишаване на емоционалната интелигентност, асертивност и мотивация. Опит в работата с групи с различна динамика, техните процеси, обслужване на цели и др. Специализант към Българската Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Терапия. Богат опит в работата с юноши в неравностойно социално положение, зависимости и девиянтно поведение. Работа към хуманитарни организации и сдружения с нестопанска цел, с фокус върху необлагодетелствани социални групи. В момента сътрудничи на БЧК по програмата им за защитени жилища за юноши лишени от родителски грижи. Терапия на Депресия; Панически атаки; Обсесивно Компулсивно Разстройство; Невроза; Фобия; Наркозависимост; Хранителни разстройства, Личностна Мотивация, Емоционална Интелигентност и Самоконтрол, Социални умения и др.